تور قطر (دوحه) 4 شب ویژه 4 بهمن 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/04 ساعت حرکت: 12:10 قطر ایرویز
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/04 ساعت حرکت: 18:35 قطر ایرویز
 • DOH
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,720,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری