تور دبی (5شب) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/19 ساعت حرکت: 14:40 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 12:20 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,335,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,825,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,758,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,015,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,035,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,435,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,285,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,535,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,785,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,765,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری