تور دبی (4شب) بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/27 ساعت حرکت: 14:25 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/27 ساعت حرکت: 00:00 .
 • DXB
مدت سفر : 03:00
تاریخ حرکت : 1403/01/31 ساعت حرکت: 00:00 .
 • DXB
مدت سفر : 03:00
تاریخ حرکت : 1403/01/31 ساعت حرکت: 12:10 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری