تور پاتایا + پوکت زمستان 1402 (پرواز مستقیم)

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری