تور تفلیس آفر ویژه 15 دی1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/15 ساعت حرکت: 18:55 آتا
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/29 ساعت حرکت: 22:25 آتا
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری