تور فی فی + پوکت + بانکوک 12 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری