تور ترکیبی بالی ، سنگاپور نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  126,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  133,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  115,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  145,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  188,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,750,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  165,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  225,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  133,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  102,750,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  172,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  237,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  135,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  103,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  186,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  258,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  141,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  104,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  225,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  332,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  152,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  115,250,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری