تور کوالالامپور+سنگاپور 8 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,280,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,440,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,460,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,570,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,060,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,070,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,870,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری