تور تفلیس 4شب ویژه زمستان1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/04 ساعت حرکت: 16:00 زاگرس
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/29 ساعت حرکت: 19:00 زاگرس
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری