تور مالزی۷شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  60,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,790,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری