تور تفلیس 3شب ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/01 ساعت حرکت: 16:00 زاگرس
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/25 ساعت حرکت: 19:00 زاگرس
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,132,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,867,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,954,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,391,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,101,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری