تور قطر (دوحه) 3 شب پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/23 ساعت حرکت: 11:50 قطر ایرویز
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/30 ساعت حرکت: 18:30 قطر ایرویز
 • DOH
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,760,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,390,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری