تور دبی 3 شب ویژه ژانویه

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/11 ساعت حرکت: 11:00 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/30 ساعت حرکت: 11:00 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,490,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری