تور کوالالامپور (7 شب) 1402

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری