تور بانکوک+پوکت 7 شب 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/14 ساعت حرکت: 11:15 سلام ایر
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/21 ساعت حرکت: 11:10 سلام ایر
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری