تور قطر (دوحه) 7 شب (سرزمین جام جهانی)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/15 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 01:50 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/07 ساعت حرکت: 14:30 وارش
 • DOH
 • IKA
مدت سفر : 01:50 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  176,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  185,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری