تور دبی 3 شب آبان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/15 ساعت حرکت: 18:15 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/30 ساعت حرکت: 11:15 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,765,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,685,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,765,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,685,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,415,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,575,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,045,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,245,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,645,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,675,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,495,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,925,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,125,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,595,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,615,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,375,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,175,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,505,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری