تور آنتالیا ویژه 5دی پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/05 ساعت حرکت: 00:00 فری‌برد
 • IKA
 • AYT
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/30 ساعت حرکت: 00:00 فری‌برد
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری