تور دبی (5 شب) پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/26 ساعت حرکت: 00:00 امارات
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 11:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/30 ساعت حرکت: 00:00 امارات
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 15:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  214,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری