تور دبی 4 شب ویژه ژانویه 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/03 ساعت حرکت: 11:00 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/07 ساعت حرکت: 11:15 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,315,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,195,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,290,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری