تور لوکس دبی (4شب) پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/26 ساعت حرکت: 14:40 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/08/30 ساعت حرکت: 12:20 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  30,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات : Sup
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات : Guest Room
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات : Garden
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات : DLX sea
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری