تور کوالالامپور+سنگاپور 7 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,009,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,009,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,090,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری