تور دبی 3 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/21 ساعت حرکت: 09:05 ایران ایرتور
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 11:55 ایران ایرتور
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری