تور کوش آداسی مهر 5 شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/06 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/13 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری