تور کوش آداسی مرداد 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/01 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/01 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,440,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,560,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,880,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,740,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,010,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,460,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,820,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,910,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,310,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,260,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,480,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,230,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  148,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,270,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری