تور پوکت + پاتایا بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/05/26 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/31 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,100,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری