تور کوش آداسی ۶شب شهریور 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/03 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایر
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/11 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایر
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,210,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,110,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,080,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,040,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,210,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,350,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,960,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,910,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری