تور کوش آداسی مرداد 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/05/29 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/06/29 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,220,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,750,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,250,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,250,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,850,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری