تور کوش آداسی شهریور و مهر 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/30 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/06 ساعت حرکت: 00:00 آتا
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,390,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری