تور تفلیس (3شب) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/14 ساعت حرکت: 00:00 قشم ایر
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 00:00 قشم ایر
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری