تور آنتالیا نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/09 ساعت حرکت: 04:20 کرندون
 • IKA
 • DNZ
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/15 ساعت حرکت: 22:50 کرندون
 • DNZ
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری