تور استانبول پاییز 3شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/07 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:15 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/07 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:15 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری