تور آلانیا پاییز ویژه 23 آبان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/08/23 ساعت حرکت: 01:30 فری‌برد
 • IKA
 • GZP
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/08/30 ساعت حرکت: 22:50 فری‌برد
 • GZP
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری