تور ازمیر نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/03 ساعت حرکت: 17:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/09 ساعت حرکت: 06:15 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری