تور کوالالامپور زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/22 ساعت حرکت: 22:55 قطر ایرویز
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/01 ساعت حرکت: 21:10 قطر ایرویز
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,670,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,880,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,380,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری