تور کوالالامپور زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/21 ساعت حرکت: 22:55 قطر ایرویز
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/29 ساعت حرکت: 21:10 قطر ایرویز
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,670,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,880,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,380,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری