تور کوالالامپور زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/20 ساعت حرکت: 22:55 قطر ایرویز
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/28 ساعت حرکت: 21:10 قطر ایرویز
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  46,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,670,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,880,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,380,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری