تور کوالالامپور زمستان 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/16 ساعت حرکت: 22:55 قطر ایرویز
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/24 ساعت حرکت: 21:10 قطر ایرویز
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  48,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,670,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,880,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,570,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,380,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری