تور کاپادوکیا 3 شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/06 ساعت حرکت: 19:30 قشم ایر
 • IKA
 • ESB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/09 ساعت حرکت: 23:30 قشم ایر
 • ESB
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,760,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,260,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,260,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,460,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری