تور باکو 7 شب نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/29 ساعت حرکت: 09:35 ایران ایر
 • IKA
 • GYD
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/07 ساعت حرکت: 12:30 ایران ایر
 • GYD
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 165 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 230 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 175 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 270 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 180 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 275 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 220 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 335 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 225 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 310 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 230 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 340 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 245 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 370 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 260 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 365 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 265 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 405 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 340 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 555 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 410 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 610 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 490 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 740 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 770 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 1,245 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 830 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 1,390 دلار
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری