تور کوش آداسی نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/05 ساعت حرکت: 01:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/11 ساعت حرکت: 05:15 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز : GardenView
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات : land view
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات : land view
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری