تور ازمیر نوروز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/29 ساعت حرکت: 17:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/06 ساعت حرکت: 06:15 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری