تور چابهار 3 شب بهمن 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/17 ساعت حرکت: 07:20 سپهران
 • THR
 • ZBR
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/11/20 ساعت حرکت: 14:20 چابهار ایر
 • ZBR
 • THR
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,393,500 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,277,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,293,500 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,510,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,028,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,346,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,928,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,710,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,069,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,428,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,969,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,710,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,710,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,285,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,185,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,710,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,056,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,402,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,956,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,710,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,710,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری