تور آنتالیا اسفند 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/12/20 ساعت حرکت: 02:15 تیلویند ایرلاینز
 • IKA
 • AYT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/12/26 ساعت حرکت: 20:45 تیلویند ایرلاینز
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  158,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری