تور کوش آداسی بهمن 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/10 ساعت حرکت: 12:30 ایران ایر تور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/11/16 ساعت حرکت: 03:10 ایران ایر تور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  12,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,569,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات : Sea View
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات : Side Sea View
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری