غار سیر تلائینی کوش آداسی

جستجو در مجله گردشگری

گردشگری ا.م.ذ 08 بهمن ، 1402 5 دقیقه

Sir Telaiiini cave

کوش آداسی یکی از جزایر محبوب و توریستی ترکیه است که با آب و هوای مساعد و طبیعت و سواحل زیبایی که دارد توجه بیشتر علاقه مندان بهتور ترکیه را جذب خود کرده است. در این جزیره زیبا دیدنی های زیبادی مانند بناهای تاریخی و مکان های تفریحی وجود دارد که هر سال مورد بازدید تعداد زیادی از مسافرانتور کوش آداسی قرار می گیرد. یکی از دیدنی های این شهر غار سیر تلائینی می باشد که پیشنهاد می شود در سفر خود از آن بازدید کنید.

غارسیرتلائینی

غار سیر تلائینی یکی از معروف ترین جاذبه های کوش آداسی می باشد که واقع در شهرستان کاراجاسو می باشد و مسافت نزدیکی به به روستای نارلی کدینگ دارد که مسافران تور کوش آداسی زمانی که از این غار بازدید می کنند می توانند با بیست و پنج دقیقه پیاده روی به ان دسترسی داشته باشند. غار سیر تلائینی یک سالن دارد که 147 متر طول ان می باشد و همچنین 32 متر عمق دارد.  در اطراف غار سیر تلائینی خرابه های وجود دارد که به دوران افروسیدیان بر میگردد که بیشتر گردشگران و علاقه مندان به تاریخ از آن در سفری که به این جزیره زیبا دارند از آن بازدید می کنند.

غارسیرتلائینی

تور های ویژه

تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
4 شب
تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 17,920,000 تومان

تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
3 شب
تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 16,990,000 تومان

تور کوش آداسی 6 شب تابستان 1402
کاسپین
کاسپین
مرداد 1402
6 شب
تور کوش آداسی 6 شب تابستان 1402

قیمت 24,700,000 تومان

تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
5 شب
تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳

قیمت 19,350,000 تومان

تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
4 شب
تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 19,220,000 تومان

تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
4 شب
تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 19,120,000 تومان

تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
4 شب
تور استانبول 4 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 19,020,000 تومان

تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
3 شب
تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 18,290,000 تومان

تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
3 شب
تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 18,190,000 تومان

تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
3 شب
تور استانبول 3 شب تابستان ۱۴۰۳

قیمت 17,690,000 تومان

تور کوش آداسی 6 شب تابستان 1402
کاسپین
کاسپین
مرداد 1403
6 شب
تور کوش آداسی 6 شب تابستان 1402

قیمت 29,590,000 تومان

تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
5 شب
تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳

قیمت 20,350,000 تومان

تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
5 شب
تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳

قیمت 20,250,000 تومان

تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳
اقساطی
قشم ایر
قشم ایر
مرداد 1403
5 شب
تور استانبول 5 شب تابستان۱۴۰۳

قیمت 20,150,000 تومان

تماس فوری