موارد ممنوعه در عمان

جستجو در مجله گردشگری

گردشگری ا.م.ذ 01 آذر ، 1401 5 دقیقه

مسافران تور عمان باید توجه داشته باشند زمانی که وارد این کشور می شوند اگر میخواهند که از مردم این کشور یا متعلقاتی که برای آنها می باشند عکسای کنند حتما قبل از آن اجازه از عکس را گرفتن را ار آنها بگیرند. اگرچه مردمان عمان بسیار مودب و مهربان هستند و اگر هم مسافران خطایی انجام دهند به روی آنها نمی آورند با این حال بهتر است برای اینکه مشکلی پیش نیاید از آنها اجازه دریافت کنند.

مورد دیگر این است که اگر مهمان شدید در این کشور هنگامی که به خانه یک عمانی میروید حتما قبل از وارد شدن کفشهای خود را دربیاورید.  همچنین مسافران تور عمان باید توجه داشته باشند که در این کشور کسی را به اسم کوچک آن صدا نکنند و خیلی زود احساس صمیمی بودن با آنها نکنند و سعی کنند که احترام را در بخورد با انها رعایت کنند. مورد دیگر که باید مسافران تور عمان به آن توجه داشته باشند قوانین راهنمایی و رانندگی و  همچنین توهین به مقدسات در این کشور است که تبعات بدی را خواهد داشت.

عمان-ممنوع

تماس فوری