تور دبی 3 شب ویژه تیر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/07 ساعت حرکت: 07:15 قشم ایر
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 16:30 قشم ایر
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری