تور دبی 4 شب ویژه تیر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/05 ساعت حرکت: 07:15 قشم ایر
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 11:00 قشم ایر
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  نوزاد
  2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری