تور بدروم ویژه تیر تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/19 ساعت حرکت: 02:30 فری‌برد
 • IKA
 • BJV
مدت سفر : 03:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/25 ساعت حرکت: 20:30 فری‌برد
 • BJV
 • IKA
مدت سفر : 02:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  140,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  164,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  179,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  204,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  126,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  221,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  130,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  208,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  191,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  270,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری